info.dataforsyningen.dk

Info.dataforsyningen.dk websitet præsenterer data fra DAWA på en lettere læselig måde. DAWA returnerer data i formater, der er beregnet til at bliver læst af programmer. Info.dataforsyningen.dk returnerer de samme data på en for os mennesker læselig måde.

Brug

For at kunne bruge Info.dataforsyningen.dk skal du angive hvilke data fra DAWA, du ønsker præsenteret. Angivelsen af hvilke data du ønsker sker på samme måde som i DAWA. Hvis du f.eks. ønsker data fra DAWA om det nye postnummer i Nordhavn anvender du https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/2150. Hvis du vil have præsenteret samme data på en mere læsevenlig måde erstatter du api.dataforsyningen.dk med info.dataforsyningen.dk og får https://info.dataforsyningen.dk/postnumre/2150.

Vis.dataforsyningen.dk kan kun anvendes i de tilfælde, hvor DAWA returnerer GeoJSON. Du skal ikke angive GeoJSON formatet. Det sker automatisk.

Eksempler

Adgangsadresser på Roskildevej

https://info.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?vejnavn=Roskildevej

Frederiksberg postnumre

https://info.dataforsyningen.dk/postnumre?q=frederiksberg

Adresser på 20. etage

https://info.dataforsyningen.dk/adresser?etage=20